Legal

Legal
Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Stagetime

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Wij zijn:
COMV Stagetime handelend onder de naam: Stagetime

Vestigingsadres:
Stagetime
Molenstraat 96A
3910 Pelt

Bereikbaarheid:
Enkel na afspraak
Telefoon: +32 476 695749
E-mailadres: info@stagetime.be
Ondernemingsnummer: BE 0647.761.644

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als boekingskantoor aan jou als organisator.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging per mail een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.


Artikel 3 - Ons Aanbod en jouw bestelling
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Paypal, Bancontact, overschrijving, enkel contant bij afhaling. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop Ik ga bestellen. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 - Herroepingsrecht
Onze bestellingen zijn uitgesloten van herroepingsrecht. Indien problemen neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.


Artikel 5 - De prijs
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten, tenzij anders vermeld op de site. De verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld bij de bestelling.


Artikel 6 - Betaling
Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.


Artikel 8 - Levering en uitvoering
Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven e-mailadres.

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.


Artikel 9 - Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Onze website, logos, teksten, fotos, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, fotos namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze bezoekers 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@stagetime.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

Privacy verklaring

We houden je privégegevens privé en we doen er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

Wanneer je iets bij ons aanvraagt of bestelt, wil je natuurlijk jouw persoonsgegevens veilig stellen. Terecht ook.

We vragen wel gegevens van jou, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Enkel wij hebben toegang tot je data en we bewaren je gegevens ook niet langer dan nodig.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 juli 2023.

Verzenden en retourneren