Home
Made by Stagetime 2018

“ Music connects people!”


 "Muziek verbindt mensen!"


We zijn toch allemaal op zoek naar meer verbondenheid en ’echtheid’? Stagetime doet dit door cultuur in de vorm van live muziek dicht bij de mensen te brengen.


Als muziekpromotor verbindt Stagetime muzikanten met organisaties.


Niet zomaar     lukraak, maar doelbewust.

 


Stagetime verleent haar naam enkel aan artiesten waar ze ook écht achter staat. 


    Stagetime, een klein bureau


met een GROOT hart voor live muziek!